Välj rätt Flex-Hone®-verktyg

Flex-Hone® Tool är ett fjädrande, flexibelt slipverktyg som används för att förbättra den inre ytan. Verktyget består av slipande kulor applicerade på flexibla nylonstavar. Verktygets unika konstruktion gör att det är självjusterande, självcentrerande och självkompenserande för slitage. Flex-Hone tar bort grader, polerar bort repor och skapar en jämn yta. Något som Flex-Hone gör exceptionellt bra är att ta bort grader från korsborrade hål och slitsar. 

Flex-Hone Tool tillverkas i 8 olika slipmedelstyper och finns i 14 olika kornstorlekar, med ett brett urval av storlekar och anpassningar för massor av olika material finns borsten du behöver för dina krav på en perfekt yta. Verktyget tillverkas i diametrar från 4 mm till 36”.

Välja diameter

Verktygets diameter bestäms av hålstorleken du vill bearbeta. Verktygets diameter ska alltid vara större än hålet som ska bearbetas, på så sätt självcentrerar det sig och kompenserar även automatiskt för slitage. När du beställer ett verktyg för att bearbeta ett hål på 1” får du alltså ett verktyg som är något större. Om hålet som ska bearbetas ligger mellan två olika verktysstorlekar rekommenderas att välja den större varianten. 

Verktyget tillverkas i diametrar från 4 mm till 36”

Val av slipmedel

Valet av verktygets splipmedel bestäms av materialet som ska bearbetas.

MaterialSlipmedel
Stål med låg kolhalt, rostfritt och gjutjärn.Silicon Carbide
Aluminium, mässing, brons och mjukare material.Aluminum Oxide
Stål med låg till mellan-hög kolhalt, rostfritt och gjutjärn.Zirconia Alumina (Z-Grain). Z-Grain kan också användas i stället för Silicon Carbide när verktygets livslängd är en faktor.
Stål med medium till hög kolhalt, härdat stål upp till 50 rc och Titan.Boron Carbide
Slutpolering av de flesta material.Levigated Alumina
Karbid, keramik och härdat verktygsstål.Diamant
Nickel-legerat stål.CBN

Val av kornstorlek

Mängden arbete som ska utföras och graden av förbättring av ytfinishen som krävs styr kornstorleken. Grova ytor kan kräva att man gradvis använder finare Flex-Hones för att uppnå önskad ytfinish. Allmänt utryckt kan man uppnå en ytfinish enligt tabellen nedanför.

Tabellen är endast till som riktmärke för val av verktyg, slutresultatet kan variera.

KornstorlekYtfinish
800-LA (2500 MESH)Ra 3-10 (.05 – .2 µm)
600Ra 8-12 (.2 – .3 µm)
400 (800 MESH)Ra 10-20 (.3 – .6 µm)
320Ra 18-30 (.5 – .7 µm)
240Ra 24-32 (.6 – .8 µm)
180 (170/200 MESH)Ra 30-40 (.7 – 1.0 µm)
120Ra 35-50 (.9 –1.4 µm)
80Ra 45-64 (1.2 – 1.6 µm)
60Ra 60-80 (1.5 – 2 µm)
40Ra 70-125 (1.7 – 3.2 µm)
20Ra 125-250 (3.2 – 6.3 µm)

Variation av kornstorlek och slipmedel

Tabellen visar vilka standardval av kornstorlek kontra slipmedel som finns tillgängligt.

= standardsortimentet

Slipmedel Kornstorlek
20 40 60 80 120 180 240 320 400 600 800
SC = Silicon Carbide
AO = Aluminum Oxide
BC = Boron Carbide
Z Grain – Alumina Zirconia
No. 1525 (25% Zirconia/75% Alumina)
Z Grain – Alumina Zirconia
No. 1549 (40% Zirconia/60% Alumina)
Diamond Diamond finns i kornstorlek 170/200, 800 och 2500
Levigated Alumina Finns endast tillgänglig i extra fin kornstorlek
CBN Finns i kornstorlekarna 170/200, 800 och 2500
Ceramic Kan endast specialbeställas

Varvtal för bearbetning

Flex-Hone Tool är ett verktyg för lågt varvtal. Vilket varvtal som gäller beror på verktygets diameter och vad som ska bearbetas. Allmänna hastighetsrekommendationer finns i tabellen men man kan ibland behöva testa sig fram för att få exakt det resultat man önskar.

En tumregel är att ett mindre verktyg vill ha en högre hastighet och ett större vill ha en lägre hastighet.

VerktygsdiameterVarvtal
19” to 36”60 –120 RPM
12” to 18”125 – 200 RPM
8” to 11”225 – 300 RPM
4” to 7 ½”350 – 600 RPM
2” to 3 ¾”600 – 900 RPM
½” to 2”900 – 1000 RPM
4mm to ½”1000 –1200 RPM

Smörjmedel

Flex-Hone verktyget måste alltid smörjas när det används. När kraven på slutresultatet ökar måste också kvaliteten på smörjmedlet höjas. BRM har specialutvecklat en olja av mycket hög kvalitet för Flex-Hone-borstar. Verktyget går även att smörja med vattenlösliga oljor, mineraloljor, motoroljor och skärvätska. Poängen är att minska verktygsslitage och att skölja bort slipspån så att enbart verktyget bearbetar ytan. Alla typer av lösningsmedel bör undvikas då detta kan lösa upp bindemedlet i verktyget.