Flex hone

Det senast om Flex-Hone den finns även som specialborste med olika längd på skaften.